Tere tulemast Ehitustooted.ee veebikeskkonda Liitumine ja põhjalik info

TERE TULEMAST!

Ehitustooted.ee on Ehituskeskuse kaubamärgiga seotud veebikeskkond, mis tutvustab põhjalikult Eestis enamkasutatavaid ehitus- ja sisustusmaterjale.
Meie eesmärgiks on anda kõigile, kelle igapäevatöö on seotud ehitamisega või lihtsalt ehitushuvilisele, põhjalikku erapooletut infot kõige erinevamate toodete, nende kasutamise võimaluste ja tingimuste kohta.
Meie infobaas - tootekaardid jm. infomaterjalid on tasuta tutvumiseks ja kasutamiseks kõigile huvilistele. Ehitustooted.ee annab võimaluse aega kokku hoides teha valikutest õige otsus, samuti võrrelda erinevate toodete
tehnilisi andmeid.

Tutvustav infoleht

Ehitustooted.ee aluseks on Soome samalaadne keskkond Tarviketieto.net, kus tootja või maaletooja tellitud tootekaardid sisaldavad põhjalikku infot 21000 toote kohta. Täpsustavat infot on . võimalik saada ka juhendite ja jooniste osas.
94% Soome ehitusala professionaalidest kasutab oma igapäevatöös arukate otsuste tegemiseks just tarviketieto.net abi

Ehitustooted.ee veebileht annab ettevõtjaile suurepärase võimaluse oma toodete tutvustamiseks ning nende iseloomustamisel parimate omaduste väljatoomiseks.
Õigete materjalide valik ja nende otstarbekas, oskuslik kasutamine tagab teie toodete hea maine nii ehitajate kui tarbijate hulgas.



www.ehitustooted.ee - ET Infokeskuse AS, Rävala pst. 8, 10143 Tallinn - tel:660 4535, meiliaadress
www.ehituskeskus.ee | Liitumine ja põhjalik info